IMG_6438.jpeg

Terapia poznawczo-behawioralna (CBT)

Czego mogę spodziewać się podczas wizyty?

Terapia CBT (Cognitive-Behavioral Therapy) – terapia poznawczo-behawioralna opiera się na pracy na dwóch podstawowych poziomach, poznawczym, odnoszącym się do tego jak rozumiemy otaczający nas świat i siebie w nim oraz behawioralnym, odnoszącym się do koncepcji uczenia się określonych zachowań. 

Oba te procesy tzn. myślenie i zachowanie są ze sobą sprzężone – moje myślenie determinuje moje zachowanie, a moje zachowania, strategie życiowe, mają wpływ na moje myślenie. Myślenie wpływa także na moje emocje a nawet procesy fizjologiczne zachodzące w ciele.

Zrozumienie tej zależności jest kluczowe dla zrozumienia procesu psychoterapii CBT. Klient wraz z psychoterapeutą będzie poznawać własne schematy myślenia  w konkretnych życiowych sytuacjach, będzie starać się zrozumieć źródła tych schematów oraz ich wpływ na strategie postępowania, emocje, stan fizyczny. Po drugie Klient będzie uczył się identyfikować te schematy, które są dysfunkcjonalne i stanowią źródło jego cierpienia. Po dokonaniu tego rozpoznania rozpoczyna się proces zmiany, uczenia się nowych pomocnych zachowań i sposobów rozumienia otaczającej rzeczywistości i obrazu JA. Dzieje się to poprzez systematyczną pracę pacjenta, samoobserwację, ćwiczenie umiejętności samodzielnego rozpoznawania dysfunkcji i poszukiwania nowych funkcjonalnych rozwiązań. Zmiana dokonuje się także poprzez przeprowadzanie tzw. eksperymentów behawioralnych, w których klient będzie miał okazję konfrontować swoje przekonania z rzeczywistością oraz tzw. technik doświadczeniowych, dzięki którym będzie miał sposobność wypracowania sobie racjonalnego stosunku do trudnych czy traumatycznych doświadczeń z przeszłości.